Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40134
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40134
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40136
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40136
B. Kondratievsky Per., 12 - ID: 33195
B. Kondratievsky Per., 12
Belorusskaya, 5 min
 • 2
 • 1
id: 33195
B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3 - ID: 33223
B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3
Okhotny Ryad, 4 min
 • 2+1
 • 1
id: 33223
Klimashkina Str., 12 - ID: 40308
Klimashkina Str., 12
Barrikadnaya, 12 min
 • 60 m²
 • 2+2+2
id: 40308
Tverskaya Str., 4 - ID: 35886
Tverskaya Str., 4
Okhotny Ryad, 3 min
 • 88 m²
 • 2+2+2
 • 1
id: 35886
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33186
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2+2
 • 1
id: 33186
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33205
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2
 • 1
id: 33205
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33228
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2+2
 • 1
id: 33228
Lesnaya Str., 10/16 - ID: 40302
Lesnaya Str., 10/16
Belorusskaya, 4 min
 • 70 m²
 • 2+2
id: 40302
Universitetsky Pr., 4 - ID: 40193
Universitetsky Pr., 4
Universitet
 • 65 m²
 • 2+2
id: 40193
Pokrovsky Hills - ID: 37051
Pokrovsky Hills
Tushinskaya
 • 215 m²
 • 2.5
id: 37051