B. Pirogovskaya Str., 29/31 - ID: 37121
B. Pirogovskaya Str., 29/31
Sportivnaya, 7 min
  id: 37121
  Krasina Str., 13 - ID: 33196
  Krasina Str., 13
  Mayakovskaya, 5 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33196
  B. Kondratievsky Per., 12 - ID: 33195
  B. Kondratievsky Per., 12
  Belorusskaya, 5 min
  • 2
  • 1
  id: 33195
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40275
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+1
  • 1
  id: 40275
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40276
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+1
  • 1
  id: 40276
  B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3 - ID: 33223
  B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3
  Okhotny Ryad, 4 min
  • 2+1
  • 1
  id: 33223
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 33204
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33204
  B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33228
  B. Gnezdnikovsky Per., 10
  Tverskaya, 2 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33228
  B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33186
  B. Gnezdnikovsky Per., 10
  Tverskaya, 2 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33186
  B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33205
  B. Gnezdnikovsky Per., 10
  Tverskaya, 2 min
  • 2
  • 1
  id: 33205
  4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 4 - ID: 33217
  4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 4
  Mayakovskaya, 4 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33217
  4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 2/11 - ID: 33226
  4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 2/11
  Mayakovskaya, 4 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33226