Vasilyevskaya Str., 9 - ID: 40314
Vasilyevskaya Str., 9
Belorusskaya, 6 min
 • 92 m²
 • 2+2
id: 40314
Tverskaya Str., 15 - ID: 34553
Tverskaya Str., 15
Tverskaya, 5 min
  id: 34553
  Tverskaya Str., 19 - ID: 35885
  Tverskaya Str., 19
  Tverskaya, 5 min
  • 85 m²
  • 2+2+1
  • 1
  id: 35885
  1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 28 - ID: 33203
  1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 28
  Belorusskaya, 5 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33203
  Sadovo-Kudrinskaya Pl., 21A - ID: 33210
  Sadovo-Kudrinskaya Pl., 21A
  Mayakovskaya, 8 min
  • 2+2+1
  id: 33210
  Gruzinsky Per., 8 - ID: 33220
  Gruzinsky Per., 8
  Belorusskaya, 6 min
  • 2+1
  • 1
  id: 33220
  Seleznevskaya Str., 4 - ID: 33017
  Seleznevskaya Str., 4
  Novoslobodskaya, 3 min
  • 1
  id: 33017
  Gruzinsky Val, 14 - ID: 33170
  Gruzinsky Val, 14
  Belorusskaya, 5 min
  • 2+1
  • 1
  id: 33170
  Gruzinsky Per., 16 - ID: 33172
  Gruzinsky Per., 16
  Belorusskaya, 4 min
  • 2+1
  • 1
  id: 33172
  Gruzinsky Per., 8 - ID: 33188
  Gruzinsky Per., 8
  Belorusskaya, 6 min
  from 10 798 ₽
  • 2+1
  • 1
  id: 33188
  Sadovaya-Triumfalnaya Str., 4/10 - ID: 33192
  Sadovaya-Triumfalnaya Str., 4/10
  Mayakovskaya, 3 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33192
  Tverskaya Str., 15 - ID: 33201
  Tverskaya Str., 15
  Tverskaya, 5 min
  • 2+2+2
  • 1
  id: 33201