Vasilyevskaya Str., 9 - ID: 40314
Vasilyevskaya Str., 9
Belorusskaya, 6 min
 • 92 m²
 • 2+2
id: 40314
Tverskaya Str., 19 - ID: 35885
Tverskaya Str., 19
Tverskaya, 5 min
 • 85 m²
 • 2+2+1
 • 1
id: 35885
1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 28 - ID: 33203
1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 28
Belorusskaya, 5 min
 • 2+2
 • 1
id: 33203
Sadovo-Kudrinskaya Pl., 21A - ID: 33210
Sadovo-Kudrinskaya Pl., 21A
Mayakovskaya, 8 min
 • 2+2+1
id: 33210
Gruzinsky Per., 8 - ID: 33220
Gruzinsky Per., 8
Belorusskaya, 6 min
 • 2+1
 • 1
id: 33220
Seleznevskaya Str., 4 - ID: 33017
Seleznevskaya Str., 4
Novoslobodskaya, 3 min
 • 1
id: 33017
Gruzinsky Val, 14 - ID: 33170
Gruzinsky Val, 14
Belorusskaya, 5 min
 • 2+1
 • 1
id: 33170
Gruzinsky Per., 16 - ID: 33172
Gruzinsky Per., 16
Belorusskaya, 4 min
 • 2+1
 • 1
id: 33172
Gruzinsky Per., 8 - ID: 33188
Gruzinsky Per., 8
Belorusskaya, 6 min
from 10 798 ₽
 • 2+1
 • 1
id: 33188
Sadovaya-Triumfalnaya Str., 4/10 - ID: 33192
Sadovaya-Triumfalnaya Str., 4/10
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+2
 • 1
id: 33192
Tverskaya Str., 15 - ID: 33201
Tverskaya Str., 15
Tverskaya, 5 min
 • 2+2+2
 • 1
id: 33201
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4 - ID: 40209
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4
Mendeleevskaya, 6 min
 • 70 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40209