Presnenskaya Nab., 8 housing 1 - ID: 40241
Presnenskaya Nab., 8 housing 1
Delovoy Tsentr, 2 min
 • 200 m²
 • 2+2+1
 • 2.5
id: 40241
Pokrovsky Hills - ID: 37051
Pokrovsky Hills
Tushinskaya
 • 215 m²
 • 2.5
id: 37051
Presnenskaya Nab., 8 housing 1 - ID: 40249
Presnenskaya Nab., 8 housing 1
Delovoy Tsentr, 2 min
 • 220 m²
 • 2+2+2
 • 2.5
id: 40249
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40239
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 220 m²
 • 2+2+2+2
 • 2.5
id: 40239
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40228
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 350 m²
 • 2+2+2+2
 • 3.5
id: 40228