Pokrovsky Hills - ID: 37051
Pokrovsky Hills
Tushinskaya
 • 215 m²
 • 2.5
id: 37051
Zatsepa Str., 22 - ID: 32968
Zatsepa Str., 22
Paveletskaya, 4 min
 • 80 m²
 • 1
id: 32968
4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 4 - ID: 33217
4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 4
Mayakovskaya, 4 min
 • 2+2
 • 1
id: 33217
4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 2/11 - ID: 33226
4-th Tverskaya-Yamskaya Str., 2/11
Mayakovskaya, 4 min
 • 2+2
 • 1
id: 33226
B. Ordynka Str., 17 - ID: 40185
B. Ordynka Str., 17
Tretyakovskaya, 3 min
 • 90 m²
 • 2+2+2
id: 40185
Malomoskovskaya Str., 31 - ID: 40191
Malomoskovskaya Str., 31
Alekseevskaya, 12 min
 • 32 m²
 • 2+2
id: 40191
Vorotnikovsky Per., 2/11 - ID: 40313
Vorotnikovsky Per., 2/11
Pushkinskaya, 6 min
 • 120 m²
 • 2+2+2
id: 40313
2-nd Lesnoy Per., 10 - ID: 40322
2-nd Lesnoy Per., 10
Belorusskaya, 5 min
 • 60 m²
 • 2+2
id: 40322
B. Bronnaya Str., 29 - ID: 40323
B. Bronnaya Str., 29
Pushkinskaya, 2 min
 • 75 m²
 • 2+2+2
id: 40323
Gusyatnikov Per., 4 housing 3 - ID: 40148
Gusyatnikov Per., 4 housing 3
Chistye Prudy, 3 min
 • 46 m²
 • 2+1
 • 1
id: 40148
Gusyatnikov Per., 4 housing 3 - ID: 40149
Gusyatnikov Per., 4 housing 3
Chistye Prudy, 3 min
 • 37 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40149
Gusyatnikov Per., 4 housing 3 - ID: 40150
Gusyatnikov Per., 4 housing 3
Chistye Prudy, 3 min
 • 45 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40150