1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2 - ID: 40247
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2
Mezhdunarodnaya, 3 min
 • 100 m²
 • 2+2
 • 2
id: 40247
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40248
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 105 m²
 • 2+2
 • 2
id: 40248
Presnenskaya Nab., 8 housing 1 - ID: 40249
Presnenskaya Nab., 8 housing 1
Delovoy Tsentr, 2 min
 • 220 m²
 • 2+2+2
 • 2.5
id: 40249
Presnenskaya Nab., 8 housing 1 - ID: 40250
Presnenskaya Nab., 8 housing 1
Delovoy Tsentr, 2 min
 • 105 m²
 • 2+2
 • 2
id: 40250
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40252
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 55 m²
 • 2
 • 1
id: 40252
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40253
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 45 m²
 • 2
 • 1
id: 40253
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40254
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 45 m²
 • 2
 • 1
id: 40254
Vasilyevskaya Str., 4 - ID: 40300
Vasilyevskaya Str., 4
Mayakovskaya, 7 min
 • 70 m²
 • 2+2+2
id: 40300
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40228
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 350 m²
 • 2+2+2+2
 • 3.5
id: 40228
Presnenskaya Nab., 6 housing 2 - ID: 40230
Presnenskaya Nab., 6 housing 2
Mezhdunarodnaya, 4 min
 • 80 m²
 • 2
 • 1
id: 40230
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2 - ID: 40231
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2
Mezhdunarodnaya, 3 min
 • 75 m²
 • 2+1
 • 1
id: 40231
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40232
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 135 m²
 • 2+2
 • 1.5
id: 40232