Valovaya Str. - ID: 33296
Valovaya Str.
Paveletskaya, 5 min
 6 000 $
 • 121 m²
 • 3
 • 2
id: 33296
Sofiyskaya Nab. - ID: 46177
Sofiyskaya Nab.
Novokuznetskaya, 9 min
 3 400 $
 • 55 m²
 • 1
 • 1
id: 46177
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 43360
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 4 000 $
 • 102 m²
 • 1
 • 1.5
id: 43360
Stanislavskogo Str. - ID: 31117
Stanislavskogo Str.
Taganskaya, 7 min
 3 000 $
 • 70 m²
 • 1
 • 1
id: 31117
Novy Arbat Str. - ID: 46147
Novy Arbat Str.
Arbatskaya, 4 min
 3 100 $
 • 35 m²
 • 1
 • 1
id: 46147
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 46135
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 3 300 $
 • 71 m²
 • 1
 • 1.5
id: 46135
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 45777
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 3 300 $
 • 80 m²
 • 1
 • 1.5
id: 45777
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 42172
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 3 300 $
 • 80 m²
 • 1
 • 1.5
id: 42172
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 46209
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 5 min
 3 400 $
 • 80 m²
 • 1
 • 1.5
id: 46209
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 42175
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 3 400 $
 • 88 m²
 • 1
 • 1
id: 42175
Novy Arbat Str. - ID: 46148
Novy Arbat Str.
Arbatskaya, 4 min
 3 800 $
 • 45 m²
 • 1
 • 1.5
id: 46148
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd - ID: 45284
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd
Delovoy Tsentr, 3 min
 3 800 $
 • 90 m²
 • 1
 • 2
id: 45284