4-th Tverskaya-Yamskaya Str. - ID: 23967
4-th Tverskaya-Yamskaya Str.
Mayakovskaya, 5 min
 3 300 $
 • 175 m²
 • 3
 • 3.5
id: 23967
Plyushikha Str. - ID: 32162
Plyushikha Str.
Smolenskaya, 8 min
 3 300 $
 • 200 m²
 • 3
 • 3
id: 32162
B. Bronnaya Str. - ID: 29032
B. Bronnaya Str.
Tverskaya, 7 min
 3 300 $
 • 96 m²
 • 2
 • 1
id: 29032
Zhukovskogo Str. - ID: 28707
Zhukovskogo Str.
Chistye Prudy, 5 min
 3 300 $
 • 180 m²
 • 4
 • 1.5
id: 28707
4-th Tverskaya-Yamskaya Str. - ID: 23967
4-th Tverskaya-Yamskaya Str.
Mayakovskaya, 5 min
 3 300 $
 • 175 m²
 • 3
 • 3.5
id: 23967
Pyrieva Str. - ID: 20286
Pyrieva Str.
Lomonosovsky Prospekt
 3 300 $
 • 148 m²
 • 4
 • 2.5
id: 20286
Furmanny Per. - ID: 37824
Furmanny Per.
Chistye Prudy, 5 min
 3 400 $
 • 120 m²
 • 2
 • 2
id: 37824
Ulansky Per. - ID: 31271
Ulansky Per.
Chistye Prudy, 5 min
 3 400 $
 • 171 m²
 • 4
 • 2
id: 31271
Sivtsev Vrazhek Per. - ID: 31927
Sivtsev Vrazhek Per.
Smolenskaya, 2 min
 3 400 $
 • 134 m²
 • 2
 • 1.5
id: 31927
Petrovsky Per. - ID: 34236
Petrovsky Per.
Chekhovskaya, 6 min
 3 400 $
 • 150 m²
 • 3
 • 1
id: 34236
Frunzenskaya Nab. - ID: 38600
Frunzenskaya Nab.
Frunzenskaya, 5 min
 3 400 $
 • 152 m²
 • 3
 • 2
id: 38600
Neglinnaya Str. - ID: 26053
Neglinnaya Str.
Trubnaya, 3 min
 3 400 $
 • 150 m²
 • 3
 • 2.5
id: 26053