Vorotnikovsky Per. - ID: 17934
Vorotnikovsky Per.
Mayakovskaya, 5 min
 5 700 €
 • 350 m²
 • 5
 • 3.5
id: 17934
Krasnoproletarskaya Str. - ID: 19704
Krasnoproletarskaya Str.
Mayakovskaya, 7 min
 5 700 €
 • 250 m²
 • 3
 • 2.5
id: 19704
Nikitsky Boul. - ID: 35559
Nikitsky Boul.
Arbatskaya, 3 min
 5 400 €
 • 315 m²
 • 4
 • 2.5
id: 35559
Chapaevsky Per. - ID: 39486
Chapaevsky Per.
Aeroport, 8 min
 5 400 €
 • 177 m²
 • 3
 • 2
id: 39486
B. Gruzinskaya Str. - ID: 33592
B. Gruzinskaya Str.
Mayakovskaya, 9 min
 5 400 €
 • 130 m²
 • 2
 • 2.5
id: 33592
B. Gruzinskaya Str. - ID: 31844
B. Gruzinskaya Str.
Mayakovskaya, 9 min
 5 400 €
 • 134 m²
 • 3
 • 2.5
id: 31844
B. Gruzinskaya Str. - ID: 31843
B. Gruzinskaya Str.
Mayakovskaya, 9 min
 5 400 €
 • 134 m²
 • 3
 • 2.5
id: 31843
Filippovsky Per. - ID: 42438
Filippovsky Per.
Arbatskaya, 5 min
 5 400 €
 • 94 m²
 • 1
 • 1.5
id: 42438
Minskaya Str. - ID: 30576
Minskaya Str.
Minskaya, 7 min
 5 400 €
 • 352 m²
 • 3
 • 3.5
id: 30576
M. Bronnaya Str. - ID: 15693
M. Bronnaya Str.
Mayakovskaya, 5 min
 5 400 €
 • 200 m²
 • 3
 • 2
id: 15693
Chapaevsky Per. - ID: 44530
Chapaevsky Per.
Aeroport, 8 min
 5 400 €
 • 223 m²
 • 2
 • 2.5
id: 44530
Strastnoy Boul. - ID: 29959
Strastnoy Boul.
Tverskaya, 3 min
 5 400 €
 • 173 m²
 • 3
 • 2.5
id: 29959